Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vykonávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Centrum technickej pomoci: [email protected]


Podávanie žiadostí v rámci výzvy k schéme štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry bolo k termínu 5.1.2023 12:00 hod. uzavreté.